25. maaliskuuta 2015

Monoculture : How one story is changing everything

F.S. Michaels

Red Clover, 2011


"It is easy to forget how mysterious and mighty stories are. They do their work in silence, invisibly. They work with all the internal materials of the mind and self. They become part of you while changing you. Beware the stories you read or tell; subtly, at night, beneath the waters of consciousness, they are altering your world." - Ben Okri

Ihmiset ovat aina kertoneet tarinoita. Tarinat ohjaavat sitä, miten suhtaudumme maailmaan, itseemme ja muihin ihmisiin. Henkilökohtaiset narratiivit kertovat siitä, kuka minä olen, millainen maailma on ja millaisessa vuorovaikutuksessa olen maailman kanssa. Tarinat sisältävät piilotettuja rakenteita, jotka ohjaavat elämäämme. Omat tarinamme eivät synny tyhjiössä, vaan kontekstissa suurempiin kulttuurisiin tarinoihin. Maailmamme koostuu tarinoista. Joskus yksi tarina dominoi kulttuuria ja luo monokulttuurin, jossa muut tulkinnat jäävät syrjemmälle. Yleensä nämä tarinat ovat meille niin tuttuja, ettemme huomaa niitä, vaan ne vaikuttavat meihin alitajuisesti. Keskiajalla dominoivana kulttuurina oli uskonto, 1600-luvulla elettiin luonnontieteiden tutkimuksen läpimurtoa ja tieteellinen ajattelu valtasi alaa. Nykypäivänä vallassa on taloudellinen tarina (economic story).

Taloudellinen tarina ei tarkoita vain puhetta rahasta ja ahneudesta. Siinä kuitenkin nähdään maailma markkinoina, jossa kaikki arvotetaan. Ihmistä ei nähdä osana yhteisöä, vaan yksilönä, jonka on lisättävä arvoaan, brandattava itsensä ja kilpailtava muiden kanssa. Kaikesta puhutaan taloudellisin termein. Esimerkiksi luonto nähdään resurssina, jota on säästettävä, jotta sitä voidaan paremmin hyödyntää pidemmällä aikavälillä. Sama tapa puhua siirtyy mm. hyväntekeväisyysjärjestöihin, kirjastoihin ja koulutukseen. Taloudellisen tarinan monokulttuuri valtaa yhä alaa ja vaikuttaa kulttuuriin monilla eri aloilla ja muuttaa paitsi ihmisten ajattelutapaa, myös heidän elämäänsä. Tässä monokulttuurissa ihmiset menettävät arvojen moninaisuuden ja kykynsä ilmaista itseään ei-taloudellisin termein.

F. S. Michaelsin Monoculture : How one story is changing everything on taitava analyysi yhteiskunnassa vaikuttavista asenteista. Kirja on kevytlukuinen ja oivaltava. Michaels havainnollistaa näkökohtiaan näppärästi ja lukiessani vuoroin ihastelin kirjoittajan tarkkanäköisyyttä ja vuoroin ajattelin näkökulman olevan hieman yksipuolinen. Michaelsin ydinsanomaa ei ole helppo esittää lyhyesti. Lukiessa kirja aukeaa hyvin. Lopussa Michaels antaa hieman toivoa ja painottaa, että dominoiva tarina, ei ole ainoa tarina ja me voimme valita, miten muokkaamme omaa tarinaamme.

Kannattaa ehdottomasti lukea.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti